Informatie over de nieuwe kentekenplaat

Vanaf wanneer verplicht?
De invoering van de nieuwe kentekenplaten en de totale omwisseling van alle bestaande kentekenplaten zal in totaal 3 jaar in beslag nemen. Dus vanaf 1 februari 2003 zullen alle daartoe bestemde voertuigen (dus ook motoren) voorzien moeten zijn van nieuwe (GAIK) kentekenplaten. Alle nieuw geregistreerde voertuigen worden met ingang van 1 februari 2000 afgeleverd met de nieuwe kentekenplaten. Ook kunnen alle voertuigbezitters vanaf deze datum vrijwillig hun oude kentekenplaten omwisselen voor de nieuwe kentekenplaten. De verplichte omwisseling start vanaf 1 juni 2000 en geldt voor alle voertuigen met ingang van de datum van de APK-keuring.

Zijn er uitzonderingen?
Ja, deze zijn: de 18.2 regeling, de z.g. amerikaanse platen Deze hoeven NIET vervangen te worden, mits op het kenteken deel I vermeld staat: "kenteken plaat model 18.2 toegestaan", alsmede historische voertuigen van voor 1 januari 1978 met (donker) blauwe kentekenplaten.

NL- sticker voeren?
De verplichting tot het voeren van een NL-sticker binnen de EU-landen vervalt, omdat het landenteken al in de nieuwe kentekenplaten is opgenomen. De nieuwe kentekenplaten zijn wettelijk verplicht voor alle voertuigen met een Nederlands kenteken met enkele uitzonderingen.

Waarom de nieuwe kentekenplaten?
Om fraude met kentekenplaten terug te dringen, voert de RDW een nieuw systeem in voor de afgifte en inname van kentekenplaten: de Gecontroleerde Afgifte en Inname van Kentekenplaten (GAIK). Elke GAIK-kentekenplaat wordt voorzien van unieke codes en echtheidskenmerken, waardoor controle achteraf mogelijk is. Zowel de afgifte van de kentekenplaten als de inname zijn veel strikter geregeld dan voorheen.

Aanschaf hoe & waar?
De nieuwe kentekenplaten kunt u uitsluitend aanschaffen na overlegging van een geldig legitimatiebewijs en het originele kentekenbewijs deel I (deze word afgestempeld na verkrijging van een set nieuwe plaaten) en deel II. Ze zijn verkrijgbaar bij circa 320 erkende fabrikanten van kentekenplaten (bijvoorbeeld Brezan of een auto accessoires shop). Deze herkent u aan het RDW erkenningschildje. Ook kunt u uw garage of keuringsstation machtigen de kentekenplaten voor u te bestellen. Daarvoor moet u uw kentekenbewijs en een (schriftelijke) machtiging afgeven aan het bedrijf. De kentekenplaten moeten altijd door uzelf of door het gemachtigde bedrijf worden afgehaald. Als u een familielid of vriend wilt machtigen, dan kan dit ook. Wat diegene nodig heeft voor het afhalen van de kentekenplaten is een handgeschreven machtiging, de originele kentekendelen I en II en een geldig legitimatiebewijs van de afhaler zelf.

GAIK plaat beschadigd of onleesbaar geworden?
Als de GAIK-kentekenplaat zodanig beschadigd is dat deze onbruikbaar, moeilijk of niet leesbaar is, moet u de kentekenplaat omwisselen voor een nieuwe kentekenplaat. Dit doet u bij de erkende kentekenplaatfabrikant. Hierbij overlegt u uw legitimatiebewijs en levert u de beschadigde kentekenplaat in. De kentekenplaatfabrikant vernietigt de oude kentekenplaat.
U kunt natuurlijk ook uw garage-, APK- of schadebedrijf vragen de beschadigde kentekenplaat te vervangen.

Wat te doen bij verlies of diefstal van de GAIK plaat?
Bij vermissing of diefstal van één of beide kentekenplaten of (een deel van) uw kentekenbewijs vraagt u door middel van het RDW-formulier 345 (tegen betaling verkrijgbaar bij het postkantoor) een vervangend kentekenbewijs aan. Ook als u alleen één of beide kentekenplaten mist, moet u altijd een vervangend kentekenbewijs aanschaffen. Als u zowel uw kentekenplaten als uw kentekenbewijs mist, doet u ook aangifte van vermissing bij de politie.
Na enige tijd ontvangt u een nieuw kentekenbewijs met hetzelfde kenteken waarop een duplicaatcode is geprint. Met dit nieuwe kentekenbewijs kunnen dan de vervangende gele (GAIK) kentekenplaten (of één in geval van motoren) worden aangeschaft met daarop zichtbaar het cijfer van de duplicaatcode.
Het kenteken van uw voertuig blijft in geval van vermissing of diefstal hetzelfde, maar uw kentekenbewijs en uw kentekenplaten worden voorzien van een duplicaatcode. Als iemand anders met uw oorspronkelijke kentekenplaten overtredingen begaat, dan is de zichtbare duplicaatcode het bewijs dat u daarvoor niet aansprakelijk bent. De duplicaatcode op kentekenplaten is ook zichtbaar bij fotocontroles langs de weg.

Kan ik nog rijden na vermissing of diefstal van de kentekenplaten?
Als u uw kentekenplaten mist kunt u rijden met de tijdelijke, witte kentekenplaten met een maandnummer, in afwachting van de aanmaak (zie hierboven) van het vervangende kentekenbewijs en de nieuwe kentekenplaten. Deze tijdelijke kentekenplaten kunt u aanschaffen bij de erkende fabrikanten van kentekenplaten. U moet dan wel uw (originele) kentekenbewijs deel I & II tonen.
Als u zowel uw kentekenplaten als uw kentekenbewijs mist, doet u aangifte van vermissing bij de politie. Met het proces-verbaal kunt u de tijdelijke kentekenplaten aanschaffen.

Hoe zien de nieuwe kenteken platen eruit?
De toevoeging van het blauwe EU-symbool met daarin het NL-teken op de kentekenplaten voor auto's en motoren en de witte kentekenplaten voor getrokken materieel zijn de meest opvallende veranderingen. Verder heeft de kentekenplaat voor motoren een kleiner formaat gekregen. De letters en cijfers op alle nieuwe kentekenplaten zijn wat kleiner dan op de oude kentekenplaten en van sommige tekens is de vorm enigszins aangepast. Ook de zwarte rand is nieuw. Door deze veranderingen is de leesbaarheid van de kentekenplaat verbeterd. Maar de belangrijkste verbetering betreft de unieke codes, echtheidskenmerken en de gecontroleerde afgifte van de nieuwe kentekenplaten. Daarmee wordt fraude teruggedrongen. Dat is het doel van de invoering van de nieuwe kentekenplaten.
Hierna volgen de modellen van de kentekenplaten die verkrijgbaar zijn.

Kentekenplaat voor personenauto's en bedrijfswagens
De nieuwe kentekenplaat voor voertuigen is voorzien van het EU-symbool met daarin het NL-teken opgenomen in de folie. De afmeting en de kleur van de achtergrond zijn niet gewijzigd. De afmeting blijft 52 bij 11 centimeter. Per voertuig mogen niet meer dan twee kentekenplaten verstrekt worden. De kentekenplaten moeten volledig zichtbaar zijn. Er mogen dus geen koppelingen (trekhaken) of andere zaken het vrije zicht op de kentekenplaat belemmeren.

Motorkentekenplaat
De nieuwe motorkentekenplaat is voorzien van het EU-symbool met daarin het NL-teken opgenomen in de folie. De kentekenplaat heeft een kleiner formaat gekregen en meet nu 21 x 14,3 cm. Per motor wordt één nieuwe kentekenplaat verstrekt.

Witte kentekenplaat voor aanhangwagens, caravans (maximaal 750 kg inclusief belading ) en fietsendragers.
De witte kentekenplaat voor getrokken materieel zoals aanhangwagens, caravans (met een maximale massa beladen voertuig die minder is dan 750 kg) en fietsdragers heeft geen EU-symbool en NL-teken. Bij afgifte moet u het kentekenbewijs van het (trekkende) voertuig tonen. Deze kentekenplaat kan onbeperkt worden geleverd.
Als het trekkende voertuig is voorzien van de nieuwe kentekenplaten mag ook de nieuwe, witte kentekenplaat gemonteerd worden op het getrokken materieel. De verplichting om de witte kentekenplaat te voeren gaat in op 1 februari 2003.
NB: De maximale massa beladen voertuig, is de massa van de lege aanhangwagen plus de maximaal toegestane lading. Deze waarde staat vermeld op het typeplaatje van uw aanhangwagen of caravan. Als u twijfelt aan de maximale massa van uw aanhangwagen of caravan, dan is het raadzaam deze waarde te achterhalen via de importeur, fabrikant of leverancier van de aanhangwagen.

Tijdelijke kentekenplaat
Alleen verkrijgbaar na verlies of diefstal van de kentekenplaten Deze kentekenplaat is uitgevoerd zonder het EU-symbool en het NL-teken en heeft een beperkte geldigheidsduur. Links op de kentekenplaat staat een maandnummer. Tot en met die maand is de kentekenplaat geldig. De kentekenplaat is alleen verkrijgbaar na verlies of diefstal van de kentekenplaten.

Exportkentekenplaat
Voertuigen die naar het buitenland geëxporteerd worden, moeten witte exportkentekenplaten voeren als ze rijdend over de weg het land verlaten. Deze kentekenplaten veranderen niet. Ze worden pas verstrekt na inlevering van de Nederlandse kentekenplaten bij de RDW of een exportbedrijf.
Handelaarkentekenplaat BR>Alleen verkrijgbaar voor erkende bedrijven in de auto- of motorbranche De nieuwe kentekenplaat voor erkende bedrijven in de auto- of motorbranche is uitgevoerd in het lichtgroen met zwarte letters en cijfers. Deze platen worden o.a. gebruikt om klanten in de gelegenheid te stellen proefritten te maken en zijn alleen verkrijgbaar voor erkende bedrijven in de auto- of motorbranche.

Blauwe (historische) kentekenplaat
De blauwe kentekenplaat is bestemd voor historische voertuigen met een "datum eerste toelating" in Nederland voor 1 januari 1978. Deze plaat blijft in de huidige vorm bestaan en hoeft dus niet te worden omgewisseld. Voorwaarde voor het voeren van deze blauwe plaat is dat hiervan op het kentekenbewijs een vermelding staat.

Kleine kentekenplaat (18.2)
De kleine kentekenplaat is bestemd voor voertuigen met op het kentekenbewijs deel I de vermelding: "kentekenplaat model 18.2 toegestaan". Ook deze plaat blijft ongewijzigd. Voorwaarde voor het voeren van deze kleine z.g. amerikaanse plaat is dat hiervan op het kentekenbewijs bovengenoemde vermelding staat.

De nieuwe kentekenplaat in vogelvlucht

Meer informatie bij het RDW