Wijziging Inboedelverzekering


Let op: Vul alle relevante velden in, velden met * zijn verplicht.
Zonder deze informatie kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen!
U krijgt binnen 3 werkdagen een bevestiging van de geregistreerde gegevens, vul altijd uw e-mailadres in!

Gegevens zoals bij ons bekend
uw naam*
adres*
postcode*
woonplaats*
telefoon*
e-mail*
Wijzigingsdatum*

Wijziging verzekerd bedrag:
Op basis van inboedelwaardemeter: vul inboedelwaardemeter in en stuur deze op
Dekking: All Risk dekking, inclusief alle van buiten komende onheilen dekking
Verzekerd bedrag:
Afkoop eigen risico € 100: ja nee
Glasdekking: ja nee
Politiekeurmerk of borg: ja nee
Buitenhuisdekking: ja nee
Diefstalrisico lijfsieraden: bedrag boven € 2500:
Bijzondere bezittingen:
Huurdersbelang:
Audiovisuele- en computerapparatuur:
Op basis van vast bedrag: vul inboedelwaardemeter in voor indicatie, en stuur deze op
Dekking: brons zilver goud
Verzekerd bedrag: tot 30.000 tot 40.000 tot 50.000 tot 60.000
tot 70.000 tot 80.000 tot 90.000 tot 100.000
tot 110.000 tot 120.000 tot 130.000 tot 140.000
tot 150.000 meer dan 150.000, bedrag:
Preventie:
Is de woning beveiligd overeenkomstig het Politie Keurmerk Veilig Wonen? ja nee
Is de woning voorzien van een BORG gecertificeerd elektronisch beveiligingssysteem? ja nee
Is in de woning een blusdeken en een brandblusser met een inhoud van ten minste 2 liter aanwezig? ja nee
Is op iedere verdieping (incl. de begane grond) van de woning ten minste één rookmelder geplaatst? ja nee
Wilt u, naast de standaard verzekerde bedragen, kostbare inboedel meeverzekeren? ja nee
(alleen mogelijk in combinatie met de Gouddekking)
Onderstaande kostbare inboedel kunt u alleen extra meeverzekeren indien wij hiervan een specificatie ontvangen met de originele nota's en/of originele taxatierapporten. De originele nota's ontvangt u na inzage retour.
Rubriek A: Juwelen en sieraden, verzekerd bedrag (maximaal € 20.000)
Rubriek B: Schilderijen, aquarellen, antiquiteiten, verzamelingen, kunstvoorwerpen e.d., verzekerd bedrag (maximaal € 40.000)
Rubriek C: Muziekinstrumenten, verzekerd bedrag (maximaal € 20.000)
Rubriek D: Optische en audiovisuele apparatuur, computerapparatuur, verzekerd bedrag (maximaal € 40.000)


Indien de wijziging voortkomt uit een verhuizing, verzoeken wij u tevens onderstaande gegevens in te vullen:
(Heeft u uw woonhuis en inboedel bij ons verzekerd, dan hoeft u onderstaande gegevens maar 1 keer in te vullen.)
Woonhuis - Inboedel Algemeen:
Gegevens risicoadres: gelijk aan bovenstaand adres anders, nl
Adres:
Postcode, woonplaats:
Soort woning: eengezins woning met kantoor
appartement/gesplitste woning
Onderhoudstoestand: goed matig slecht
Bouwaard woning: steen/hard hout/hard
anders, nl
Bouwjaar:
Wordt er verbouwd? ja* nee
Wordt het permanent bewoond? ja nee*
Zijn alle vloeren van beton: ja nee
Worden er kamers verhuurd? ja* nee
Zijn er in het pand of belendende percelen gevaar ja* nee
verhogende omstandigheden?
*Toelichting:


Plaats hier uw opmerkingen of vragen