Wijziging WatersportverzekeringLet op: Vul alle relevante velden in, velden met * zijn verplicht.
U krijgt binnen 3 werkdagen een bevestiging van de geregistreerde gegevens, vul altijd uw e-mailadres in! Indien een invulvak te klein is, kunt u het opmerkingenveld onderaan het formulier gebruiken voor aanvullingen.

1. Gegevens zoals bij ons bekend
uw naam*
adres*
postcode*
woonplaats*
telefoon*
e-mail*
Wijzigingsdatum*
2. Bootgegevens:
Merk/type: Bouwjaar:
Soort vaartuig
HINcode/rompnr: Eigen bouw: ja nee
Y-/registratienummer: (indien van toepassing)
Bouwaard: rubber polyester staal anders:
Gecertificeerd vaartuigvolgsysteem: ja nee
Extra informatie
Afmetingen lengte cm breedte cm
kookgas aan boord ja nee zeevast opgesteld ja nee
plaats gasfles in bun anders:
Motorgegevens:
Soort motor/voortstuwing: buitenboord binnenboord geen
Brandstof: benzine diesel LPG elektra
Merk/type: Bouwjaar:
Motornr: Vermogen:  pk  kW
Verzekeringsgebied/vaargebied:
Europeesche Verzekeringen, u heeft keuze uit:
Standaard (Europa tot 15 zeemijlen uit de kust) Zeevaart+ (65oNB, 30oOL, 15oWL en 35oNB)*
Zeevaart (63oNB, 25oOL, 15oWL en 45oNB) Nederland (Nederland tot 5 zeemijlen uit de kust)
*u ontvangt aanvullend vragenformulier
3. Dekking:
WA (wettelijke aansprakelijkheid) WA/brand WA/diefstal
WA/brand/diefstal WA/casco WA/casco uitgebreid
Uitbreidingen:
volgboot
Merk/type: Bouwjaar:
HINcode/rompnr: Bouwaard rubber: ja nee
Motor merk/type: Bouwjaar:
Motornr: Vermogen:  pk  kW
boottrailer
Merk: Bouwjaar:
chassisnr: Kenteken:
rechtsbijstand
ongevallen opvarenden verzekerd bedrag:
overlijden / blijvende invaliditeit
€ 10.000 / € 15.000
€ 20.000 / € 30.000
€ 30.000 / € 45.000
standaard eigen risico € 125
extra eigen risico € 125     € 250     € 500 € 1000 € 2000
verhuur (uitsluitend particulier) nee ja*
boot in aanbouw (in eigen beheer) nee ja*
*u ontvangt aanvullend vragenformulier
Te verzekeren bedragen (afronden op een veelvoud van € 100) huidige dagwaarde
boot met scheepsuitrusting, motor(en), extra zeilen en nautische instrumenten
volgboot inclusief motor
boottrailer
Wilt u gebruik maken van één van de volgende opties:
verzekerde waarde op basis van 3 jaar nieuwwaarde (uitsluitend mogelijk bij nieuwe boten)
verzekerde waarde op basis van vaste taxatie (na ontvangst van een door verzekerde te overleggentaxatierapport)
verzekerde waarde op basis van vaste waarde
Ligplaats en stallingsgegevens:
Ligplaats: Nederland België/Duitsland Europa
Heeft u een vaste ligplaats in een Nederlandse jachthaven of bij een Nederlandse watersportvereniging?
nee ja, omschrijving
Is er toezicht? nee ja, omschrijving
Zomerligplaats omschrijving:
Zomerligplaats adres:
Winterstalling omschrijving:
Winterstalling adres:
Ter informatie volgt hieronder de vereiste preventiemaatregelen.


Eventuele slotopmerkingen:

Preventiemaatregelen: van voldoende zorg is sprake als verzekerde de volgende preventieve maatregelen heeft genomen:
Buitenboordmotor:
gemonteerd met knevels: goedgekeurd buitenboordmotorslot
gemonteerd met bouten door de spiegel: goedgekeurd moerslot
Boottrailer met of zonder boot:
goedgekeurde wielklem en goedgekeurd disselslot. Tijdens een korte stop is uitsluitend een goedgekeurd disselslot vereist. De preventiemaatregel geldt ook als de boot op een niet meeverzekerde trailer wordt geplaatst.
Staartstuk (hekdrive):
goedgekeurd staartstukslot/moerslot
Volgboten:
goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot
Open boten:
goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot
Algemeen:
De boot moet met deugdelijke meerlijnen zijn afgemeerd.
Aan boord van een kajuitboot moet op een zichtbare plaats een werkzame brandblusser met minimaal 2kg aanwezig zijn.
Aan boord van een boot met 2 of meer binnenboordmotoren van elk minimaal 250pk moet een automatisch brandblusapparaat in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
Aan boord van een boot met één of meer ingebouwde benzinemotoren moet een werkzame vonkvrije afzuigventilator in de motorruimte geïnstalleerd zijn.
Onderhoud aan verzekerde zaken moet tijdig en effectief worden uitgevoerd.
Verzekerde zaken moeten voldoende beschermd worden tegen bevriezing.
Bij het verlaten van de boot moeten losse zaken van boord verwijderd of in een afgesloten ruimte opgeborgen worden.
Buiten het vaarseizoen moet nautische en audiovisuele apparatuur van boord worden verwijderd, tenzij dit, gezien de montage, in redelijkheid niet van verzekerde kan worden verlangd.
Buiten het vaarseizoen moeten de zeilen droog in een afgesloten ruimte worden opgeborden.

Zie voor verdere informatie de Algemene voorwaarden, artikel "Voldoende zorg en/of onderhoud". Een overzicht van goedgekeurde diefstalpreventieproducten vindt u op de website en is op aanvraag beschikbaar.