Offerte Vereniging van EigenarenLet op: Vul zoveel mogelijk velden in! Wij hebben deze informatie nodig om een accurate offerte af te kunnen geven.
U krijgt zo snel mogelijk een reactie, uiterlijk binnen 5 werkdagen.

Naam Vereniging van Eigenaren (VvE):
Post-adres:
PC en Woonplaats:
Gegevens risicoadres:
Bouwjaar/Opleveringsdatum:
Adres:
Huisnummers (van-tot):
Postcode(s):
Woonplaats:
Aantal woonappartementen:
Type gebouw: alleen woonappartementen
naast woonappartementen, ook bedrijfslocaties
Indien van toepassing:
Aantal bedrijfslocaties:
Type bedrijfslocaties:
  
Aanvraag offerte van: Brand, incl. glas woonappartementen
Glas bedrijven
Eigenaarsbelang
Aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Rechtsbijstand
  
Te verzekeren herbouwwaarde:
Huidig bedrag herbouwwaarde:
Vastgesteld door exp.bureau:
Vaststellingsdatum:
  
Is er een externe VvE-beheerder, zo ja, wie?
  
Vragen alleen voor nieuwbouw:
Extra informatie te vinden op (website):
Projectontwikkelaar:
Te verwachten herbouwwaarde:
Te verwachten opleveringsdatum:
  
Naam aanvrager: m v
Relatie tot VvE:
(bijv. bewoner, bestuurder)
E-mail:
Telefoon Thuis:
Telefoon Mobiel:

Eventuele vragen/opmerkingen