Voertuig Verkocht
Wanneer kunt u dit formulier gebruiken:
Bij verkoop van uw auto of motor zijn er 2 opties:
1. Opschorten; u heeft uw auto of motor verkocht en de levering van het andere voertuig laat nog even op zich wachten.
Of u heeft uw auto of motor verkocht en u heeft nog geen zicht op een ander voertuig.
Laat dan uw polis kostenloos opschorten: de polis blijft bestaan, de opgebouwde schadevrije jaren blijven 3 jaar beschikbaar. Bij aankoop van een ander voertuig (binnen 3 jaar) wordt de verzekering hersteld en gaat u op dezelfde trede verder. Gedurende de opgeschorte periode bent u geen premie verschuldigd, een eventuele niet-gebruikte premie wordt gereserveerd voor het nieuw aan te melden voertuig.
Zodra u weer een voertuig op de polis wilt verzekeren, kunt u dit doorgeven via het wijzigingsformulier auto of motor.
2. Beëindiging; u beëindigt de verzekering: u ontvangt bericht dat de schadevrije jaren zijn ingeschreven in Roy-data, deze gegevens blijven geldig zolang Roy-data deze bewaart en de termijn die uw nieuwe verzekeraar hanteert (u ontvangt geen B/M-verklaring meer, de schadevrije jaren worden digitaal opgeslagen, beschikbaar voor alle verzekeringsmaatschappijen in NL).

Let op: Vul alle velden in! Zonder de gevraagde informatie kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen!
U krijgt binnen 3 werkdagen een bevestiging van de geregistreerde gegevens, hiervoor is een e-mailadres noodzakelijk.

naam

adres

postcode

woonplaats

telefoon

e-mail

wijzigingsdatum

huidig kenteken

Ik wil de verzekering opschorten beëindigen

Eventuele vragen/opmerkingen