Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Ons kantoor

Wat doen wij voor u

Vink Verbeek Verzekeringen is reeds een aantal jaren actief op het verzekeringsgebied. Onze adviezen op verzekerings- maar ook zeker op financieel gebied, komen deels uit onze eigen 20-jarige praktijkervaring, gecombineerd met een gedegen studie. Preventie staat bij ons hoog in het vaandel, allereerst een goede risico-analyse, en daarna verzekeren voor als er toch nog iets fout gaat. Een goede invulling van tijd is zowel voor u als voor ons belangrijk. Dit betekent dat u als cliënt altijd communiceert met Wilma Vink of, voor alles omtrent schade, met Ruud Verbeek. U profiteert dus volledig van onze kennis en ervaring zodat uw zaken snel en accuraat worden behandeld. Veel routine-zaken kunt u via internet regelen. Goede communicatie (korte lijnen) met onze cliënten is voor ons essentieel.

De Wet financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan de vakbekwaamheid van assurantietussenpersonen. Vink Verbeek Verzekeringen B.V. is in het bezit van een vergunning, afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), welke is geregistreerd onder vergunningnummer 12002544.
Ons kantoor voldoet aan alle wettelijke verplichtingen om voor verzekeringen, hypotheken, financieringen, etc. te mogen bemiddelen. Voorts hebben wij de voorwaarden gecreëerd om de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend hoog te houden. Concreet betekent dit dat wij onze kennis door training en scholing up-to-date en op hoog niveau houden.

Via internet voorzien wij onze cliënten van allerhande informatie. Er is voor onze cliënten de mogelijkheid wijzigingen door te geven via een invulformulier op onze site. Dit betreft dan wijziging van een motorrijtuig, maar ook een adreswijziging of bijv. een gezinsuitbreiding (via de klanten-servicepagina).

De risico's die u loopt zijn over het algemeen te verdelen in (financieel) aanvaardbare en (financieel) onaanvaardbare risico's. Deze risico's worden samen met u geïnventariseerd. Vervolgens adviseren wij over de te nemen preventiemaatregelen. Deze adviezen zijn altijd toegespitst op individuele omstandigheden!
Deze risico-inventarisatie is belangrijk maar toch slechts het begin van ons advieswerk. Het is onze zorg en taak u regelmatig te informeren over ontwikkelingen die voor u van belang zijn. In geval van schade zorgen wij dat deze op een snelle en adequate manier wordt afgewikkeld. Communicatie is altijd erg belangrijk, vandaar deze internet-site. Het is een onderdeel van de persoonlijke aandacht en uitgebreide service die wij u bieden.

Zo zijn de meeste verzekeringen digitaal aan te vragen, maar hebben wij ook diverse aanvraagformulieren beschikbaar via het internet. Deze kunnen geprint, ingevuld en naar ons kantoor worden gezonden. 

En natuurlijk is onze site voortdurend in bewerking, wat er vandaag niet staat, kan er morgen wel zijn.
 
Vink Verbeek Verzekeringen B.V. heeft de dienstverlening en werkwijze beschreven in de dienstenwijzer. Omdat wij u precies vertellen wat onze dienstverlening inhoudt, weet u wat u van ons kunt verwachten en waar wij voor staan. En waarom u kiest voor ons kantoor!

Ons bedrijf is gesitueerd in Lelystad, Tjalk 2504 en is telefonisch bereikbaar onder nummer 0320 269080. En natuurlijk via e-mail.

   Wat doen wij voor u