Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Ons kantoor

Onze kwaliteitswaarborgen

Ons kantoor voldoet aan alle wettelijke verplichtingen om voor verzekeringen, hypotheken, financieringen, etc. te mogen bemiddelen. Voorts hebben wij de voorwaarden gecreëerd om de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend hoog te houden. Concreet betekent dit dat wij onze kennis door training en scholing up-to-date en op hoog niveau houden.

De Wet financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan de vakbekwaamheid van assurantietussenpersonen. Vink Verbeek Verzekeringen B.V. is in het bezit van een vergunning, afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), welke is geregistreerd onder vergunningnummer 12002544.
Deze vergunning houdt in: Bemiddelen/adviseren in: Schadeverzekeringen, Levensverzekeringen, Hypothecair krediet, Consumptief krediet, Betaalrekeningen, Spaarrekeningen, Electronisch geld.
Wij doen dit als ongebonden bemiddelaar die werkt met een beperkt aantal aanbieders, dit houdt in dat wij zaken doen met een beperkt aantal, door ons geselecteerde, verzekeraars (selectie-criteria zijn o.a. klantgerichtheid, prijs/prestatieverhouding van de geleverde producten; afhandeling schade; administratieve verwerking).
Voorts hebben wij onze (persoons)administatie aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer M1039555. Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening onder nummer 300.000404.
Vink Verbeek Verzekeringen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09078465, statutaire zetel in Ede, gevestigd in Lelystad.
Vink Verbeek Verzekeringen beschikt over de vergunning deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze vergunning stelt ons in staat u te verwijzen naar betrouwbare beleggingsinstellingen, die uw belangen op beleggingsgebied kunnen behartigen. 

Vink Verbeek Verzekeringen heeft zich, met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, verzekerd voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van ons beroep. Uiteraard doen wij onze uiterste best om u van het juiste advies te voorzien. Maar adviseren blijft mensenwerk. Er kan dus altijd iets anders lopen dan verwacht. Indien ons kantoor aansprakelijk gesteld wordt voor schade die voortvloeit uit onze dienstverlening, dan zijn de financiële gevolgen mogelijk gedekt door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering betekent met andere woorden een extra waarborg voor de continuïteit van ons kantoor en biedt u de garantie dat uw eventuele schade zo snel en volledig mogelijk vergoed wordt.

Privacyverklaring
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de Europese privacyregelgeving. Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover.

   Onze kwaliteitswaarborgen