Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Particulier

Pensioen

Meer dan 90 procent van alle werknemers in Nederland bouwt pensioen op. Maar het percentage dat ook precies weet hoe hoog het pensioen is, is aanzienlijk kleiner.

Hoewel een goede pensioenregeling gezien wordt als de belangrijkste aanvullende arbeidsvoorwaarde, verdiept lang niet iedereen zich in de opbouw ervan. Wat betaal ik en wat ontvang ik er uiteindelijk voor terug; belangrijke vragen waar maar weinig mensen het antwoord op weten. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zijn velen onaangenaam verrast. En op dat moment is er niets meer aan te doen, behalve langer doorwerken...

Het is belangrijk dat u weet hoe uw pensioen ervoor staat. Wat uw inkomen wordt en wat er bijvoorbeeld geregeld is voor uw partner, ook na uw overlijden. Is uw pensioeninkomen op een voldoende niveau, dan geeft dat een gerust gevoel. Is dat niet het geval, dan kunt u er, als u jong bent, nog iets aan doen.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Begin 2011 is de website www.mijnpensioenoverzicht.nl officieel in gebruik genomen.
Mijnpensioenoverzicht.nl biedt voor het eerst een helder en eenvoudig totaalbeeld van het via het werk opgebouwde pensioen plus AOW. Met de site komt de pensioensector tegemoet aan de wens van de overheid dat elke Nederlander op eenvoudige wijze inzicht krijgt in zijn pensioen en AOW.
Er is de laatste decennia veel veranderd in de manier waarop mensen zijn gaan werken. Tegenwoordig blijven mensen gemiddeld een stuk minder lang bij dezelfde werkgever. Het 'job hoppen' maakt het inzicht in je pensioensituatie er niet makkelijker op. Het kan een flink gepuzzel zijn om te achterhalen wat iemand aan oudedagsvoorziening heeft opgebouwd. Met mijnpensioenoverzicht.nl weet je hoe je er voor staat. De site laat de AOW en het pensioen, dat via het werk is opgebouwd, zien. Ook wordt getoond hoeveel nabestaandenpensioen er is na overlijden.
Onvolkomenheden zijn er natuurlijk ook: Niet te zien is wat iemand zelf, bijvoorbeeld via een lijfrentepolis, nog geregeld heeft. Ook heeft een echtscheiding nogal wat gevolgen voor het op te bouwen pensioen en het nabestaandenpensioen; simpel gezegd wordt het nabestaandenpensioen verdeeld tussen de verschillende partners. Deze zaken zijn (nog) niet zichtbaar.
De functie van de website is puur informatief, zodat mensen met één druk op de knop weten hoe ze er (ongeveer) voor staan.

DigiD
Mijnpensioenoverzicht.nl is een uitvraagsysteem en geen database. De informatie wordt tijdelijk opgehaald uit de systemen van de betreffende pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars). De pensioenuitvoerders zijn dus verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde informatie. Het inloggen gebeurt met DigiD. Daarmee is de privacy gegarandeerd. Na het raadplegen worden de gegevens op de website weer gewist.

   Pensioen