Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Particulier

SAMENWONEN EN TROUWEN

Als u gaat samenwonen of trouwen, worden twee gescheiden administraties (gedeeltelijk) één. Dat heeft een aantal gevolgen op financieel en fiscaal gebied. We zetten belangrijke aandachtspunten voor u op een rij.

Trouwen (en geregistreerd partnerschap) sinds 01-01-2018
Trouwt u (of laat u het partnerschap registreren) na 01-01-2018, dan trouwt u niet meer automatisch in gemeenschap van goederen. Bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen geldt vanaf 1 januari 2018 een beperkte gemeenschap van goederen. Concreet houdt dit in dat het vermogen, de schulden, schenkingen en erfenissen die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd privé blijven. Ook als een van de partners al een eigen onderneming had, blijft deze privé. Wie erfenissen en schenkingen juist wel met elkaar wil delen, kan dit in de huwelijkse voorwaarden opnemen. Het vermogen en de schulden die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan, worden wel gemeenschappelijk en vallen dus buiten de nieuwe wet.
Mocht er een scheiding volgen, dan moeten beide partners aantonen welke bezittingen van hen zijn. Van belangrijke bezittingen kan daarom een beschrijving van ‘aanvangsvermogens’ in de huwelijkse voorwaarden worden opgenomen. Gebeurt dit niet en is er geen bewijsmateriaal zoals facturen? Dan moet er misschien alsnog gedeeld worden, net als bij een gemeenschap van goederen.
Iemand die als vanouds toch in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen, moet dit afspreken in de huwelijkse voorwaarden.

Fiscaal partnerschap
Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan bent u automatisch ook fiscaal partner van elkaar. Woont u ongehuwd of 'ongeregistreerd' samen, dan kunt u onder voorwaarden kiezen voor het fiscaal partnerschap. Het fiscaal partnerschap kan grote voordelen hebben. U mag namelijk bepaalde fiscale zaken (zoals eigenwoningforfait, hypotheekrenteaftrek, box 3-tegoeden) onderling vrij verdelen. Zo kunt u voor de verdeling kiezen die u het meeste fiscale voordeel oplevert. Wij kunnen u hierover uiteraard adviseren.

Goed verzekerd
Samenwonen vraagt ook om een goed verzekeringsadvies. Allereerst is het van belang dat u uw verzekeringen ontdubbelt. U heeft beiden waarschijnlijk individueel verzekeringen afgesloten, die prima kunnen worden gecombineerd. U heeft uiteraard nog maar één inboedelverzekering nodig, u kunt vaak beter twee auto's op één verzekering onderbrengen en zo zijn er meer combinatievoordelen te halen. Wij nemen graag uw totale verzekeringspakket onder de loep om deze te stroomlijnen. Dat levert u waarschijnlijk financieel voordeel op, maar zeker veel overzicht.

Hypotheek
Als u beiden een koopwoning had en nu gezamenlijk een huis koopt, is er een aantal zaken waar u op moet letten. Zo heeft u mogelijk te maken met de bijleenregeling; een vrij complexe fiscale regeling die ervoor kan zorgen dat u niet het totale hypotheekbedrag kunt aftrekken. Belangrijk is ook dat u goed kijkt naar de overgang van één of twee individuele hypotheken naar één gezamenlijke. Wat doet u bijvoorbeeld met de bestaande levensverzekering(en)? 

Samen sparen
U wilt samen iets opbouwen, ook in financiële zin. Wij zetten graag voor u de verschillende mogelijkheden en voordelen van vermogensopbouw op een rij. Sparen, beleggen, verzekeren, een combinatie daarvan; vraag ons om advies!
Zie ook pagina Sparen.

Toekomst
Gezamenlijk een huishouding voeren, biedt u ook de mogelijkheid om verder te kijken dan naar vandaag en morgen. Met een goed financieel plan kunt u uw doelen en wensen in kaart brengen en deze stapsgewijs realiseren. U werkt concreet toe naar inkomenszekerheid en een grotere mate van financiële onafhankelijkheid en vrijheid. Een goed financieel plan heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Wij vertellen u er graag meer over.
Zie ook pagina Financial planning.

   Gewijzigde situatie
   Samenwonen en trouwen
   Nieuwe woning
   Verhuizen
   Studeren
   Werk en inkomen