Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Particulier

VERHUIZEN

Gemiddeld verhuist een Nederlander eens in de zeven jaar. Vanwege een nieuwe levensfase, bijvoorbeeld omdat er kinderen komen en er behoefte is aan een groter huis of een rustiger omgeving, of vanwege praktische zaken als een nieuwe baan in een andere regio.

Regelwerk
Om welke reden u ook verhuist, het brengt hoe dan ook een hoop regelwerk met zich mee. De verhuizing zelf, maar ook de veranderingen in uw administratie. Er moeten tal van instanties op de hoogte worden gesteld, abonnementen en lidmaatschappen moeten worden omgezet of opgezegd. Het is verstandig om ruim voor u gaat verhuizen een takenlijst te maken met een goede planning. Wat moet twee maanden van tevoren geregeld worden, wat één maand, één week en één dag voor de verhuizing?

Verzekeringen
De nieuwe situatie kan ook weer gevolgen hebben voor uw verzekeringen. Uw opstalverzekering (als u een koophuis heeft) moet waarschijnlijk aangepast worden, uw inboedelverzekering misschien. En per regio zijn er nog wel eens tariefverschillen voor bijvoorbeeld uw autoverzekering. Als uw verzekeringsadviseur nemen wij u graag de zorg voor dat regelwerk uit handen. We bekijken of uw verzekeringen aangepast moeten worden en geven u een gericht en onafhankelijk advies om ervoor te zorgen dat u in uw nieuwe woning ook weer verzekerd bent zoals u wilt.
Zie ook pagina Wonen

Financieel
Behalve regelwerk brengt een verhuizing ook kosten met zich mee. Heeft u tijdelijk extra financiële ruimte nodig, neem dan contact met ons op. Wij geven u daarover een goed advies. 

   Gewijzigde situatie
   Samenwonen en trouwen
   Nieuwe woning
   Verhuizen
   Studeren
   Werk en inkomen