Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Particulier

Overlijdensrisicoverzekering

U wilt een comfortabel leven, voor uzelf en uw gezin. Kwaliteit in de zin van prettig kunnen wonen en uw kinderen een goede start in het leven kunnen geven. Een doordachte financiële planning legt hiervoor de basis en stelt ook toekomstige mogelijkheden veilig.

Met een risicoverzekering heeft u de zekerheid dat, indien u iets ernstigs overkomt, u uw nabestaanden financieel goed verzorgd achterlaat. Belangrijk is te bepalen welke financiële zaken geregeld moeten zijn in geval van uw overlijden. Zo heeft u de mogelijkheid een financieel vangnet te spannen voor een ingrijpende situatie in het leven van uw nabestaanden.

Zodra u een woning koopt, wordt in het advies altijd meegenomen wat er gebeurt indien de kostwinner (of één van de kostwinners) overlijdt. Vaak ook schrijft de bank/geldverstrekker een risicoverzekering voor.
Woont u echter in een huurhuis, dan wilt u ook uw nabestaanden verzorgd achterlaten. Hier wordt weinig over nagedacht.

Wij kunnen u adviseren wat het best bij uw persoonlijke situatie past. Wij nemen diverse maatschappijen, naast de GoedIdee en GewoonIdee Nabestaandenverzekering, zoals Reaal en Nationale Nederlanden, mee in de vergelijking.

De GoedIdee Nabestaandenverzekering.
Exclusieve voorwaarden:
Premiedepot: Indien gekozen wordt voor een gelijkblijvende premie gedurende de looptijd, betaal je in de beginjaren teveel premie, en in de laatste jaren te weinig premie, in totaal wordt er voldoende premie betaald. Dus is het zo, dat als je in de beginjaren overlijdt, je in verhouding teveel premie betaald hebt. Deze verzekering reserveert deze premie in een depot, van waaruit in de latere jaren de premie die te weinig betaald wordt, weer opgenomen wordt. Deze verzekering betaalt, bij beëindiging van de polis (door opzegging of door overlijden), de waarde in het depot terug aan de verzekerde/nabestaanden.
Herberekening premie: Op het moment dat de premie verlaagd kan worden, wordt ook direct de premieverlaging doorgevoerd. Daarbij heb je de garantie dat de premie nooit zal stijgen.
Optieclausule: mogelijkheid het verzekerde kapitaal gedurende de looptijd 1 maal per jaar met 15% te verhogen zonder opnieuw medisch beoordeeld te worden (dit geldt ook voor GewoonIdee).
Voorlopige (ongevallen)dekking: Na ontvangst van de aanvraag is er dekking voor overlijden door een ongeval gedurende maximaal 3 maanden, voor maximaal € 250.000,-. Nadat de verzekerde medisch is geaccepteerd, is er vanaf nu een volledige dekking voor overlijden (dit geldt ook voor GewoonIdee).

Deze verzekering is daarmee kwalitatief erg sterk, maar behoort daardoor, bij het afsluiten, niet altijd tot de scherpst geprijsde producten in de markt. Consumenten kiezen momenteel toch vaker voor lage (maand)lasten en minder exclusieve voorwaarden, zodat ze een overlijdensdekking hebben en hun nabestaanden goed verzorgd kunnen achterlaten voor een lage premie.
Dit heeft geleid tot de introductie van de GewoonIdee Hypotheek Nabestaandenverzekering, hiermee wordt er een keuze geboden tussen twee verschillende overlijdensrisicoverzekeringen. Deze verzekering heeft minder exclusieve voorwaarden, bovendien moet deze verbonden zijn aan een hypotheek, maar heeft daardoor wel een scherpe premie.
Zie onderstaand overzichtje voor de verschillen tussen GoedIdee Nabestaandenverzekering en GewoonIdee Hypotheek Nabestaandenverzekering.

Op de pagina Premieberekenen/Overlijdensrisico Goed Idee kunt u een premie-indicatie van de GoedIdee Nabestaandenverzekering berekenen.
En op de pagina Premieberekenen/Overlijdensrisico Gewoon Idee kunt u een premie-indicatie van de GewoonIdee Hypotheek Nabestaandenverzekering berekenen.

Klik hier voor de voorwaarden: Algemene voorwaarden GoedIdee en GewoonIdee.
Klik hier voor de verzekeringskaart GoedIdee en GewoonIdee.
Klik hier voor de productkaart GoedIdee en GewoonIdee.
Klik hier voor het aanvraagformulier: GoedIdee en GewoonIdee.

GewoonIdee en GoedIdee in één oogopslag:
Financieel advies
Vanaf 2013 betaalt u zelf voor financieel advies. Dat betekent dat een financieel adviseur kosten in rekening brengt voor financieel advies en voor bemiddeling bij het afsluiten van een financieel product. Vroeger werd een financieel adviseur ook al betaald voor zijn advies, dit bedrag was toen verwerkt in de prijs van het financiële product (provisie).
Per 1 januari 2013 mag dit niet meer. U ontvangt een rekening met de kosten voor financieel advies en de bemiddeling. De reden hiervoor is dat financieel advies en bemiddeling diensten zijn die los staan van het financiële product dat eventueel wordt afgesloten.
In het eerste gesprek hoort u welke werkzaamheden gedaan worden en wat de kosten hiervan zijn. Dit staat beschreven in het dienstverleningsdocument. Het bedrag dat het advies kost en dat vermeld staat in het dienstverleningsdocument, is een indicatie, en kan in uw situatie dus hoger of lager uitvallen.

   Overlijdensrisicoverzekering