Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Particulier

Beveiligingscertificaten van auto’s en de verzekeringsdekking
Het belang van goede diefstalbeveiliging is voor de meeste mensen evident. Je moet het ze immers “niet te makkelijk maken.” Ook is het begrijpelijk dat verzekeraars alarmeisen stellen. Maar het is niet voor iedereen altijd duidelijk waarom de beveiligingssystemen ook voorzien moeten zijn van een certificaat en/of opvolgingsabonnement. Welke systemen voldoen aan de eisen en wie geeft de certificaten af? En wat zijn de gevolgen van een ongeldig certificaat voor de verzekeringsdekking? We hebben de meest voorkomende vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

Wie geeft de VbV/SCM certificaten af?
Kiwa keurt de alarm- en beveiligingssystemen. Dit kunnen systemen zijn die tijdens de fabricage van het motorrijtuig ingebouwd zijn (af-fabriek), maar ook systemen die achteraf ingebouwd zijn worden door Kiwa gekeurd. De keuring en inbouw wordt gedaan door Kiwa SCM inbouwbedrijven.

Hoe lang zijn de certificaten geldig?
Voor zowel de certificaten die op het voertuig afgegeven worden als de certificaten die op een systeem afgegeven worden geldt een geldigheidsduur van 36 maanden. Deze geldigheidsduur houden wij ook aan.

Kan een (af-fabriek) systeem tijdens de geldigheidsduur van 36 maanden toch afgekeurd worden?
Ja, dat kan. Als blijkt dat een goedgekeurd systeem toch niet voldoet aan de eisen van Kiwa dan kan het certificaat door Kiwa worden ingetrokken. Dit betekent echter niet, dat de verzekeringsdekking ook niet meer aanwezig is. Wij gaan altijd uit van de 36 maanden geldigheidsduur.

Hoe zit het met peilzenders?
Peilzenders behoren tot een bijzondere groep voertuigvolgsystemen. Een peilzender is een “stand-alone” apparaat dat ergens in het voertuig geplaatst is. De peilzender wordt geactiveerd na melding van de diefstal bij de alarmcentrale. Dit is dus een “na-diefstalsysteem.” Bij de peilzender sluit u een abonnement voor doorgaans drie jaar. Wij hanteren daarom ook een geldigheid van drie jaar.

Waarom moet u periodiek uw systeem laten keuren of uw abonnement verlengen?
Beveiligingssystemen worden steeds geavanceerder en dat is nodig ook. Het dievengilde wordt namelijk ook steeds inventiever. Kiwa kijkt aan de hand van onder meer diefstalcijfers van voertuigen of een systeem nog aan de door Kiwa gestelde eisen voldoet. Als dit niet het geval is, trekt Kiwa de certificering in. Dit betekent dat na de geldigheidsduur van 36 maanden geen nieuw certificaat afgegeven wordt voor het betreffende systeem. Wordt door Kiwa het certificaat na drie jaar verlengd, dan is dat voor de geldigheid van een jaar. Een jaarlijkse controle door een erkend inbouwbedrijf is dan nodig om uw certificaat geldig te houden. Bij peilzenders sluit u een abonnement voor drie jaar. De onderneming waarmee u het contract sluit, geeft ook een garantie af voor drie jaar. Na drie jaar is het mogelijk dat de peilzender niet meer goed functioneert als gevolg van bijvoorbeeld een lege batterij. U kunt dan uw abonnement met nieuwe peilzender verlengen.

Wat zijn de gevolgen voor de dekking als u uw systeem niet laat keuren of uw abonnement niet verlengt?
Als uw VbV/SCM certificaat is verlopen en u geen nieuw certificaat kunt overleggen, bent u niet verzekerd tegen diefstal- of inbraakschade. Ook bij het ontbreken van een opvolgingsabonnement bij een voertuigvolgssysteem heeft u geen dekking voor diefstalschades. Wij als verzekeraar vragen immers om een goedgekeurd, in werking gesteld beveiligingssysteem van een bepaalde klasse.

Stel:
  • U heeft een (af-fabriek) systeem in uw auto, dat in het verleden goedgekeurd is door Kiwa. Na verloop van 36 maanden, kan het zo zijn, dat het betreffende systeem nu geen certificering meer krijgt. Dan voldoet uw voertuig niet aan de beveiligingseisen van de verzekeraar en zal de verzekeraar de claim bij diefstal en/of inbraak met succes afwijzen. U kunt dit voorkomen door alsnog een nieuw systeem dat wel gecertificeerd is te laten inbouwen.
  • U heeft een (af-fabriek) systeem dat ook nu nog in de lijst van goedgekeurde systemen staat van Kiwa, maar uw certificaat is 36 maanden oud. Dan kan het zo zijn, dat het systeem niet meer naar behoren werkt. Het is daarom belangrijk dat u uw systeem tijdens het regelmatig onderhoud laat controleren door uw dealer of dat uw systeem nagekeken wordt door een Kiwa keuringsstation, om te zorgen dat het systeem voldoet aan alle eisen en u weer een nieuw certificaat krijgt. Laat u het systeem niet keuren en heeft u geen nieuw certificaat, mag u er niet van uitgaan dat u dekking heeft bij diefstal en/of inbraak. U kunt immers niet bewijzen dat het systeem in werking gesteld was. Ook nu kan de verzekeraar de claim met succes afwijzen.
  • U heeft een peilzender waarvan het abonnement verlopen is. Bij een peilzender weet u eigenlijk nooit of hij in werking gesteld is. De peilzender wordt immers geactiveerd na de diefstal. Mogelijk doet de peilzender het nog, maar na drie jaar is het waarschijnlijker dat de batterij en daarmee de peilzender niet meer voldoende werkt. Dit kunt u niet zelf controleren. U moet daarom contact opnemen met de leverancier van de peilzender om een nieuw abonnement met peilzender af te sluiten. Als u dit niet doet, voldoet u niet aan de gestelde eisen van de verzekeraar en wordt uw claim bij diefstal afgewezen.
Wie is verantwoordelijk voor het opnieuw aanvragen van een certificaat of abonnement?
U als verzekerde en eigenaar van het verzekerde voertuig bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw beveiligings- en/of voertuigvolgsysteem. Laat daarom na drie jaar uw systeem keuren en/of uw opvolgingsabonnement verlengen. Twijfelt u tussentijds aan de werking van uw systeem? Neem dan contact op met een Kiwa SCM inbouwbedrijf of de leverancier van uw peilzender.

Heeft u vragen over de beveiligingseisen voor uw voertuig? Wij beantwoorden ze graag.

   Verkeer
   Personenauto
   Cabriolet/Roadster
   Motor PK en overig
   Bestelauto
   Trike
   Alarmsystemen
   Klassieke auto
   Klassieke motor
   Kampeerauto
   Caravan
   Bromfiets
   Fiets