Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Klantenservice

Wijzigingen van persoonlijke aard
Gaat u verhuizen? Wat willen wij van u weten, lees meer»
Formulier voor diverse wijzigingen, waaronder adres, e-mail
Formulier voor diverse wijzigingen, waaronder banknummer, betalingstermijn
Wijziging in gezinssituatie (na ontvangst gaan wij kijken of, en zo ja welke, polissen aangepast moeten worden; wij sturen u een voorstel)
Wijzigingen op lopende polissen
Wijziging Auto of Motor (dus als uw huidige voertuig vervangen wordt door een ander voertuig)
Verkort wijzigingsformulier voor personenauto's/motoren, speciaal voor onderweg (gebruik met de smartphone).
Wijziging van de huidige dekking van uw Auto of Motor (het voertuig wordt niet gewijzigd)
Heeft u uw voertuig verkocht? Gebruik dan dit formulier, u kunt kiezen tussen verzekering opschorten of beëindigen.
Wijziging Aansprakelijkheidsverzekering
Wijziging Inboedelverzekering
Wijziging Woonhuisverzekering
Wijziging Doorlopende Reis/Annuleringsverzekering
Wijziging Bromfiets
Wijziging Watersport (boot)
Digitale polis
Wilt u uw polis digitaal ontvangen? Dat kan! Meld dit via dit formulier, en wij passen dit direct aan. U ontvangt dan alle polisbescheiden, incl. groene kaart, en nota's via uw e-mailadres. Uw groene kaart kunt u op uw smartphone zetten, zodat u deze altijd bij u heeft. En heeft u (en uw partner) meerdere voertuigen in gebruik, dan heeft u beiden altijd alle groene kaarten bij zich (en niet, net die ene keer, de groene kaart van de auto waarin u op dat moment rijdt, niet bij u)!
Let op: Het is vanzelfsprekend wel belangrijk dat u ons op de hoogte houdt als u uw e-mail adres wijzigt!

Gratis Overstapservice
Vul de Overstap Servicekaart (kaart in pdf of in word) volledig in en stuur deze ondertekend naar: Vink Verbeek Verzekeringen, Tjalk 2504, 8232 MB Lelystad en uw huidige polis wordt gratis opgezegd!

U wilt uw huidige verzekering(en) beëindigen
- Opzeggen volgens nieuw verzekeringsrecht: Indien een verzekering 1 jaar gelopen heeft, kunt u doorlopend opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
- Autoverzekeringen kunt u ook opzeggen zodra u uw huidige auto verkoopt, dus per datum vrijwaring. Met de vrijwaring van uw oude auto zegt u de huidige verzekering op en de nieuwe auto meldt u bij ons aan.
Valt uw polis nog niet onder het nieuw verzekeringsrecht of heeft u een meerjarig contract afgesloten, dan kunt u opzeggen per eerstvolgende contractsvervaldatum. Deze datum staat vermeld op het voorblad van uw polis (dit is iets anders dan de premievervaldatum!). Veel verzekeringsovereenkomsten hebben een contractsduur van 1 jaar, soms echter is een contractstermijn opgenomen van 3, 5 of zelfs 10 jaar. Loopt uw verzekering nog een aantal jaar, dan is het meestal mogelijk de contractstermijn om te zetten naar een jaarcontract, kruis dan het betreffende vakje op de opzegbrief aan.
- Verder kunt u de verzekering opzeggen o.a. als de premie wordt verhoogd of als de voorwaarden (nadelig) wijzigen. Neem contact met ons op als deze situatie zich voor lijkt te doen.
Om een verzekering te beëindigen moet u de polis per aangetekende brief aan de verzekeringsmaatschappij opzeggen.
Heeft u een nieuwe verzekering afgesloten bij Vink Verbeek Verzekeringen, maak dan gebruik van onze gratis overstapservice. Download de Overstap Servicekaart, vul deze in en stuur deze naar ons kantoor (zie contactgegevens).
Let op: houd ons op de hoogte van de einddatum van uw polis! Ook als wij de polis voor u opzeggen, krijgen wij meestal geen bericht van de verzekeringsmaatschappij wanneer de polis beëindigd wordt!

   Wijziging doorgeven