Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Klantenservice

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!
Aan ons ...
Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Wij zullen er alles aan doen om samen met u tot een passende oplossing van het geschil te komen.
... en, indien er geen oplossing wordt gevonden, aan het Klachteninstituut
Als u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u deze  voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Klachteninstituut biedt u één loket voor al uw klachten betreffende financiële producten. Als u van mening bent dat u niet volledig bent geïnformeerd over onze dienstverlening en dat uw belang hierdoor is geschaad, kunt u eveneens bij bovengenoemd instituut terecht. Wij zijn aangesloten bij dit Klachteninstituut.

Wanneer schakelt u het Klachteninstituut in?
Voordat u het Klachteninstituut benadert, kunt u het beste eerst met ons contact opnemen. De praktijk leert dat veel misverstanden of onduidelijkheden via deze weg opgelost kunnen worden. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut. Het advies en de hulp die het Klachteninstituut u biedt, zijn gratis voor u.

Hoe dient u een klacht in?
Als u een klacht wil indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kunt u een brief schrijven of gebruik maken van het digitale klachtenformulier op de site van het Klachteninstituut. Enkele aanwijzigingen hierbij:

Voeg altijd kopieën bij van de correspondentie die u met ons heeft gevoerd.
Beschrijf nauwkeurig wat er is gebeurd, wat ons standpunt is en wat u daarvan vindt.
Geef aan tegen wie de klacht gericht is, op welke verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon de klacht betrekking heeft en wat u van het Klachteninstituut verwacht.
Voeg tevens een kopie bij van de polis(sen) waarop uw klacht betrekking heeft, inclusief polisvoorwaarden, aanhangsels, clausules, etc.
Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden.
Aan de hand van deze gegevens wordt beoordeeld of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling.

Adresgegevens:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening    
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (0900) 3552248
website: www.kifid.nl

   Klachtmelding