Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Klantenservice

Hieronder vindt u een aantal formulieren waarmee u verzekeringen, die u op de website berekend heeft of waarvoor u een offerte heeft ontvangen, kunt aanvragen bij ons.

Vul de formulieren zo volledig mogelijk in. Zijn er zaken die u niet ingevuld heeft, omdat u die niet weet en die wel belangrijk zijn voor de aanvraag, dan nemen wij contact met u op om deze zaken te verduidelijken, alvorens de verzekering in kan gaan.

Vink Verbeek Pakket, in dit pakket kunnen (vrijwel) alle particuliere schadeverzekeringen opgenomen worden. U kunt op het aanvraagformulier aangeven of u de verzekering in een (nieuw of bestaand) pakket wil opnemen.
Voordelen van het pakket:

  • gratis termijnbetaling
  • pakketkorting: bij 2 verzekeringen: 5%, bij 3 verzekeringen: 7,5% en bij 4 of meer verzekeringen: 10%.

Let op: Alle verzekeringen worden standaard afgesloten met een contractduur van 1 jaar.
Een aantal verzekeringen kan voor een langere periode afgesloten worden, soms 3 jaar, en soms 5 jaar. Door het afsluiten van een langere contractperiode verkrijgt u korting op de premie (meestal 3 jaar: 5% en/of 5 jaar: 7,5%), maar hiervoor moet u wel een extra formulier ondertekenen, waarmee u aangeeft dat u zeker weet dat u dit wil (wettelijke eis). Na deze eerste contractsperiode wordt de verzekering automatisch omgezet naar een 1-jaarscontract, de korting blijft behouden. U vindt dit formulier onder downloads.

Bedenktijd:
In aanvulling op de polisvoorwaarden is op een verzekering, aangevraagd via internet, een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u, als verzekeringnemer, na ontvangst van de polis de verzekering ongedaan kunt maken met inachtneming van het navolgende:
1. De bedenktijd bestrijkt een termijn van zeven werkdagen.
2. De bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van de polis (dit betekent de verzenddatum plus 2 dagen).
3. De verzekering dient een contracttermijn van tenminste een jaar te hebben.
4. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht om de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden / te vernietigen, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan en is er nimmer dekking onder de polis geweest.
5. Op contracten waarvan, met instemming van de verzekeringnemer, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing.

Wij benadrukken dat wij altijd klaar staan om u met onze persoonlijke adviezen te begeleiden in het nemen van de juiste beslissingen.
Mocht u via onze site direct een financieel product afsluiten, bedenk dan, dat er in dat geval sprake is van bemiddeling op basis van execution only. Bij execution only bent u zelf aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de door u gemaakte keuzes en ingevoerde gegevens bij het afsluiten van het financieel product.


Pakket
Woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid
Digitale aanvraag pakket, Woonpakket Algemeen
Digitale aanvraag pakket, Woonpakket Uni-Plus
Digitale aanvraag woonhuis
Digitale aanvraag inboedel
Digitale aanvraag aansprakelijkheid

Rechtsbijstand
Digitale aanvraag rechtsbijstand

Personenauto
Digitale aanvraag personenauto

Cabriolet/Roadster
Digitale aanvraag cabriolet/roadster
 
Motor
Digitale aanvraag motor

Bestelauto
Digitale aanvraag bestelauto

Trike
Digitale aanvraag trike
Onderstaande verzekeringen kunnen alleen afgesloten worden in combinatie met (een van) bovenstaande verzekeringen.

Quad
Digitale aanvraag quad

Klassieke auto
Digitale aanvraag klassieke auto

Klassieke motor
Digitale aanvraag klassieke motor

Kampeerauto
Digitale aanvraag kampeerauto

Caravan
Digitale aanvraag caravan

Bromfiets
Digitale aanvraag bromfiets

Fiets
Digitale aanvraag fiets

Doorlopende reis-/annulering
Digitale aanvraag doorlopende reis/annulering

Pleziervaartuig
Digitale aanvraag pleziervaartuig

   Verzekering afsluiten