Home   Disclaimer   Contact         
Vink Verbeek Verzekeringen
Premie berekenen

Premieberekeningen

Op deze pagina kunt u uw premie berekenen van verzekeringen in het Flevopolis-pakket. Deze verzekeringen zijn onderdeel van het Vink Verbeek Pakket.

Voordelen van het Vink Verbeek Pakket:

  • gratis termijnbetaling
  • pakketkorting: bij 2 verzekeringen: 5%, bij 3 verzekeringen: 7,5% en bij 4 of meer verzekeringen: 10%.

Bedenktijd:
In aanvulling op polisvoorwaarden is op deze verzekering een bedenktijd van toepassing. Dit betekent dat u, als verzekeringnemer, na ontvangst van de polis de verzekering ongedaan kunt maken met inachtneming van het navolgende:
1. De bedenktijd bestrijkt een termijn van zeven werkdagen.
2. De bedenktijd gaat in op het moment van ontvangst van de polis (dit betekent de verzenddatum plus 2 dagen).
3. De verzekering dient een contracttermijn van tenminste een jaar te hebben.
4. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het recht om de overeenkomst met terugwerkende kracht te ontbinden / te vernietigen, wordt gehandeld alsof de verzekering nooit heeft bestaan en is er nimmer dekking onder de polis geweest.
5. Op contracten waarvan, met instemming van de verzekeringnemer, de (voorlopige) dekking ingaat voordat de bedenktijd zou zijn afgelopen, is de bedenktijd niet van toepassing.

De verzekeringen die u hier kunt berekenen, zijn:
-autoverzekering; ook kunt u de premie voor de cabrioletpolis hier berekenen, informatie en polisvoorwaarden, zie cabrioletpolis-info
-woonhuis, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, doorlopende reis en annulering: Huispakket 
Let op: als u 1 verzekering berekent, ontvangt u nog geen korting. Heeft u reeds een aantal verzekeringen in het pakket waaraan u betreffende verzekering wil toevoegen, dan krijgt u pakketkorting zoals hierboven omschreven. Deze korting moet u zelf nog van de berekende premie aftrekken.

U kunt na de berekening direct de verzekering(en) afsluiten of u vraagt de verzekering aan via de digitale aanvraagformulieren. Ouderwets een aanvraagformulier printen, invullen en aan ons opsturen kan natuurlijk ook.

Uitgebreide informatie over de aangeboden verzekeringen, zoals de dekking en de polisvoorwaarden.