Polisvoorwaarden

Hieronder vindt u de polisvoorwaarden en schade-instructie per maatschappij.

Centraal Beheer
Polisvoorwaarden:
Algemeen
Gebouwenverzekering
Glasverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Ongevallenverzekering
Milieuschadeverzekering
Clausule GVU13
Preventiemaatregelen MKB
Preventiemaatregelen Horeca

Schade-informatie:
Schade-Instructie
SchadeAangifteFormulier
Verzekeringskaarten:
Gebouwenverzekering
Glasverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Ongevallenverzekering
Milieuschadeverzekering

Meijers
Polisvoorwaarden:
Gebouwenverzekering
Glasverzekering Midglas
Glasverzekering Samenwerking Glasverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
DAS Rechtsbijstandverzekering Algemene Voorwaarden
DAS Rechtsbijstandverzekering Bijz.Voorwaarden voor Vereniging van Eigenaren
ARAG Rechtsbijstandverzekering voor Vereniging van Appartementseigenaren
Ongevallenverzekering
Milieu Schadeverzekering

Schade-informatie:
Schade-Instructie, glasverzekering Midglas
Schade-Instructie, glasverzekering Samenwerking Glasverzekering
SchadeAangifteFormulier
Verzekeringskaarten:
Gebouwenverzekering
Glasverzekering Midglas
Glasverzekering Samenwerking Glasverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Rechtsbijstandverzekering DAS
Rechtsbijstandverzekering ARAG
Ongevallenverzekering
Milieu Schadeverzekering

VVE-Assuradeuren
Polisvoorwaarden:
Pakket verzekering Hybride
Pakket verzekering Classic
Glasverzekering
Markel Bestuurdersaansprakelijkheid
Rechtsbijstandverzekering Algemene Voorwaarden
Rechtsbijstandverzekering Bijz.Voorwaarden voor Vereniging van Eigenaren
Milieuschadeverzekering
Ongevallenverzekering Vrijwilligers

Schade-informatie:
Schade-Instructie Hybride en Classic
SchadeAangifteFormulier
Verzekeringskaarten:
Hybride Gebouw
Classic Gebouw
Glasverzekering
Hybride Aansprakelijkheid
Classic Aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Milieuverzekering
Ongevallenverzekering

Diverse maatschappijen
Polisvoorwaarden:
DAS Rechtsbijstandverzekering Algemene Voorwaarden
DAS Rechtsbijstandverzekering Bijz.Voorwaarden voor Vereniging van Eigenaren
Markel Bestuurdersaansprakelijkheid
Midglas Glasverzekering
Verzekeringskaarten:
DAS Rechtsbijstandverzekering

Markel Bestuurdersaansprakelijkheid
Midglas Glasverzekering

Extra
Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden

De SchadeAangifteFormulieren zijn digitaal invulbaar. Door de meeste browsers wordt dit echter niet ondersteund. Daarom moeten deze formulieren eerst opgeslagen worden, en daarna zijn deze (lokaal) in te vullen en (ingevuld) op te slaan.