Bedrijfsschadeverzekering

Ook wel genoemd “Brutowinstverzekering”. Deze verzekering dekt de vermindering van de brutowinst als gevolg van teruggang van de productie en/of omzet door stilstand of stagnatie van het bedrijf. De vermindering van de winst moet echter wel rechtstreeks veroorzaakt zijn door een gedekte gebeurtenis.
Algemeen kan worden gesteldĀ dat de nettowinst plus vaste lasten verzekerd zijn.
Daarmee kan dan bijvoorbeeld de huur, het loon, de nutsbedrijven, etc. betaald worden. En de ondernemer zelf verkrijgt zijn inkomen via de verzekerde nettowinst.