Bedrijfsaansprakelijkheid

Ondernemers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld. De hierbij geclaimde bedragen kunnen flink oplopen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan personen, schade aan zaken en de schade die daaruit voortvloeit.
Daarbij is er ook keuze uit verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen, die zijn toegesneden op specifieke branches of beroepen.

WerknemersSchadeVerzekering (WSV)
De werkgever draait steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. De werkgever draait volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers. De werknemersschadeverzekering (WSV) verzekert werknemers tegen schade als gevolg van ongevallen die werkgerelateerd zijn. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer, de verplichting van de werkgever om een behoorlijke verzekering af te sluiten daarentegen wel, lees meer» En bekijk de brochure.


Opgenomen in het pakket geeft deze verzekering pakketkorting, lees meer»
Heeft u vragen, stel deze dan via het contactformulier, per e-mail of per telefoon


Ik wil een offerte voor een zakelijk pakketIk wil een offerte voor een zakelijk pakket

Ik heb schade, wat moet/kan ik doenIk heb schade, wat moet/kan ik doen?