Zorg

Op deze pagina vindt u informatie over de basisverzekering zorg, een nieuw zorgstelsel sinds 2006. Lees meer»

Jaarlijks op 1 januari kan er van zorgverzekering gewisseld worden. De premies voor het nieuwe jaar zijn medio november bekend. Daarom vindt u hier elk jaar vanaf medio november berekeningsmogelijkheden van de zorgverzekeringen die wij aanbieden.

Vink Verbeek Verzekeringen heeft voor u een keuze gemaakt uit de betere zorgverzekeraars. Wij bieden u een keuze uit: ONVZ en Stad Holland.
Maak eerst een lijstje welke zaken u verzekerd wilt hebben, bijvoorbeeld fysiotherapie, gezinsplanning, buitenland.
En denk na over de volgende zaken: wilt u vrije keuze van arts en ziekenhuis of vindt u dit niet noodzakelijk? De afgelopen jaren was er keuze uit naturapolissen en restitutiepolissen: bij de restitutiepolissen heb je vrije keuze in arts en ziekenhuis; bij naturapolissen wordt gecontracteerde zorg aangeboden. Sinds 2014 worden ook zgn. budgetpolissen (natura selectief) aangeboden: hier worden een beperkt aantal zorgverleners (artsen, ziekenhuizen, etc) gecontracteerd, de kans bestaat dat u (te) ver moet rijden om van deze zorg gebruik te kunnen maken. Wilt u een andere zorgverlener dan door uw verzekeraar is gecontracteerd, dan wordt deze zorg niet of beperkt vergoed.
Maak een weloverwogen keuze: inzake basisverzekering maar ook het aanvullend pakket!
De goedkoopste zorgpolis kan uiteindelijk de hoogste zorgkosten betekenen.

Ons advies: bedenk goed welke zaken u nu (en in de toekomst) minimaal verzekerd wil hebben, zoek daarna een u passende zorgpolis.
Vooral als je start, jong bent en nog geen gebruik hoeft te maken van een zorgverzekering, is het belangrijk de juiste keuze te maken. De basisverzekering heeft een acceptatieplicht, maar de aanvullende verzekeringen niet!

Het verschil tussen natura, restitutie en zuivere restitutie:
-Budget- en natura zorgverzekeraars sluiten contracten met zorgverleners. Wanneer een verzekerde naar een behandelaar gaat waarmee zijn zorgverzekeraar géén contract heeft, moet de verzekerde ongeveer een kwart van de kosten zelf betalen.
-Gewone restitutieverzekeraars bieden wel keuzevrijheid, maar toch kan het zijn dat een verzekerde een deel van de kosten zelf moet betalen. Restitutieverzekeraars vergoeden namelijk tot een bedrag dat zij ‘marktconform’ vinden. Meestal is dat het bedrag dat natura zorgverzekeraars met de zorgverlener hebben onderhandeld.
-Zuivere restitutieverzekeraars vergoeden behandelingen bij een dokter en ziekenhuis naar keuze. Om ongeoorloofde zorgkosten te voorkomen, geldt wel dat kosten niet excessief mogen zijn. Daarmee biedt de zuivere restitutieverzekeraar optimale keuzevrijheid.
Mede vanwege die keuzevrijheid wordt ONVZ keer op keer uitgeroepen tot de verzekeraar met de meest tevreden klanten, zoals door het onafhankelijke bureau MarketResponse.
Overigens, ook bij een restitutiepolis wordt de rekening van bijvoorbeeld het ziekenhuis rechtstreeks ingediend bij de maatschappij, welke deze ook rechtstreeks afhandelt met het ziekenhuis. U hoeft dus niets voor te schieten, zoals vaak gesuggereerd wordt.


De premies voor 2024:

De Stad Holland zorgverzekering,
informatie, premieberekening en online afsluiten van de verzekering, lees meer»
De ONVZ zorgverzekering,
premieberekening en online afsluiten van de verzekering,
maak gebruik van onze ONVZ collectiviteit voor particulieren, lees meer»
maak gebruik van onze ONVZ collectiviteit voor MKB en zzp’er, lees meer»

De aangeboden informatie per maatschappij betreft de basisverzekering en de diverse aanvullende verzekeringen, premies, brochures en voorwaarden.

Bent u reeds bij ons verzekerd, dan ontvangt u medio november 2024 de aanbieding voor het volgende jaar. Wilt u deze wijzigen, of wilt u gezinsleden toevoegen, gebruik dan de u toegezonden inloggegevens.