Vink Verbeek: kundig, vlot en persoonlijk
Vink Verbeek Verzekeringen is geruime tijd actief. Er is door studie en ervaring uitgebreide kennis voor u beschikbaar. Zowel van particuliere als ook van zakelijke verzekeringen. Wat zijn uw wensen en wat is er naast preventie, qua verzekering(en) nodig (na risico-analyse) om u te behoeden voor een (te) groot financieel risico.
Goede communicatie (korte lijnen) met onze cliënten is voor ons essentieel. Als cliënt communiceert u altijd direct met Wilma Vink of met Ruud Verbeek. Zij kennen uw situatie; uw zaken worden vlot, accuraat en persoonlijk behandeld. Veel routine-zaken kunt u, op ieder gewenst moment (24/7), direct via onze website online regelen.

Advies wettelijk geregeld
De Wet financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan de vakbekwaamheid van onafhankelijke intermediairs. Vink Verbeek Verzekeringen B.V. is in het bezit van een vergunning, afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), welke is geregistreerd onder vergunningnummer 12002544.
Vink Verbeek voldoet aan alle wettelijke verplichtingen om te bemiddelen in en te adviseren over zakelijke en particuliere verzekeringen, etcetera. Kwaliteit van onze dienstverlening wordt voortdurend bewaakt. Onze kennis blijft op hoog niveau en up-to-date door ervaring, permanente training en (bij)scholing.

Vink Verbeek digitale mogelijkheden
De meeste verzekeringen zijn, via onze beveiligde website, online aan te vragen met gebruik van onze gemakkelijke digitale aanvraagformulieren. Onze website voorziet in allerhande informatie, en biedt onze cliënten de mogelijkheid digitaal wijzigingen door te geven via de verschillende invulformulieren; onder andere voor wijziging motorrijtuig, een adreswijziging of gezinsuitbreiding.

Met de Vink Verbeek MijnPolismap app heeft u inzicht in uw persoonlijke Vink Verbeek Verzekeringspakket en polisvoorwaarden, u kunt uw Internationaal Verzekeringsbewijs (‘groene kaart’) inzien/downloaden, een ingediende schade volgen, en nog veel meer. De app is beschikbaar voor Android en iOS.

Dienstenwijzer
Vink Verbeek Verzekeringen B.V. heeft de dienstverlening en werkwijze beschreven in de dienstenwijzer. Omdat wij u precies vertellen wat onze dienstverlening inhoudt, weet u wat u van ons kunt verwachten en waar wij voor staan. En waarom u kiest voor Vink Verbeek!

Contact
Vink Verbeek Verzekeringen BV is (24/7) bereikbaar via e-mail of door middel van diverse online invulformulieren op deze website. Vink Verbeek is over het algemeen telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.30 op telefoonnummer 0320-269080. Ons kantoor is te vinden in Lelystad op Tjalk 25 4 (8232 MB). Wilt u Vink Verbeek bezoeken? Graag op afspraak.