Vink Verbeek Verzekeringen BV voldoet aan alle wettelijke verplichtingen om te bemiddelen in, en te adviseren over verzekeringen, hypotheken, financieringen, etcetera. Kwaliteit van onze dienstverlening blijft op een hoog niveau en up-to-date door ervaring, permanente training en (bij)scholing.

AFM-vergunning
De Wet financieel toezicht (Wft) stelt eisen aan de vakbekwaamheid van onafhankelijke intermediairs. Vink Verbeek Verzekeringen B.V. is in het bezit van een vergunning, afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), welke is geregistreerd onder vergunningnummer 12002544.
Deze vergunning houdt in: Bemiddelen/adviseren in: Schadeverzekeringen Particulieren en Bedrijven, Inkomensverzekeringen, Betaalrekeningen, Spaarrekeningen, Elektronisch geld.

Wij doen dit als onafhankelijk en ongebonden intermediair die werkt met een beperkt aantal aanbieders. Vink Verbeek doet zaken met een beperkt aantal, door ons geselecteerde, verzekeraars (selectie-criteria zijn o.a. klantgerichtheid, prijs/prestatieverhouding van de geleverde diensten en producten; goede afhandeling van schade(claims); administratieve verwerking).
Vink Verbeek Verzekeringen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09078465 (statutaire zetel in Ede, gevestigd in Lelystad).

Klachten
Heeft u een klacht,  laat het ons weten.
Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening onder nummer 300.000404.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Vink Verbeek Verzekeringen heeft zich, met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, verzekerd voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitoefening van ons beroep. Wij doen ons uiterste best om u van het juiste advies te voorzien, maar adviseren blijft mensenwerk. Indien ons kantoor onverhoopt aansprakelijk gesteld wordt voor schade die voortvloeit uit onze dienstverlening, dan zijn de financiële gevolgen mogelijk gedekt door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor heeft onze cliënt ook een extra waarborg voor de continuïteit van ons kantoor.

Beloning medewerkers
Onze medewerkers worden beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van de consument en onze onderneming op lange termijn. De beoordeling op deze gedragseisen bepaalt mede de hoogte van het vaste inkomen van onze medewerkers.

Privacyverklaring
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de Europese privacyregelgeving. Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In onze privacyverklaring informeren wij u hierover.