Heeft u een klacht? Laat het ons weten!
Aan ons …
Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Wij zullen er alles aan doen om samen met u tot een passende oplossing van het geschil te komen.
… en, indien er geen oplossing wordt gevonden, aan het Klachteninstituut
Als u ontevreden bent over onze dienstverlening en uw klacht wordt naar uw inzicht niet afdoende behandeld, dan kunt u deze voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Klachteninstituut biedt u één loket voor al uw klachten betreffende financiële producten. Wij zijn aangesloten bij dit Klachteninstituut (KiFiD).

Wanneer schakelt u het Klachteninstituut in?
Indien u een klacht aan ons heeft voorgelegd en u bent niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut. De praktijk leert dat veel misverstanden of onduidelijkheden via deze weg opgelost kunnen worden. Het advies en de hulp die het Klachteninstituut u biedt, zijn gratis voor u.

Hoe dient u een klacht in?
Als u een klacht wil indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kunt u een brief schrijven of gebruik maken van het digitale klachtenformulier op de site van het Klachteninstituut. Enkele aanwijzingen hierbij:
-Voeg altijd kopieën bij van de correspondentie die u met ons heeft gevoerd.
-Beschrijf nauwkeurig wat er is gebeurd, wat ons standpunt is en wat u daarvan vindt.
-Geef aan tegen wie de klacht gericht is, op welke verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon de klacht betrekking heeft en wat u van het Klachteninstituut verwacht.
-Voeg tevens een kopie bij van de polis(sen) waarop uw klacht betrekking heeft, inclusief polisvoorwaarden, aanhangsels, clausules, etc.
-Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden.
Aan de hand van deze gegevens wordt beoordeeld of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling.

Adresgegevens:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (0900) 3552248
website: www.kifid.nl