Offerte Cyber

  1. Algemene gegevens:
  Gegevens aanvrager:

  2. Bedrijfsgegevens:

  Personeel:


  Omzet:

  3. Huidige situatie is van toepassing:
  Er is een antivirus- & malware bescherming actief op alle verbonden apparaten.
  Er vinden tenminste elke 6 maanden zowel patches als software-update plaats op uw systemen.
  Voor de toegang tot informatiesystemen is vernieuwing en beveiliging van wachtwoorden verplicht.
  Er vindt tenminste maandelijks een back-up plaats welke separaat van het netwerk wordt opgeslagen.
  Er zijn herstelprocedures voor alle bedrijfskritische systemen (met inbegrip van de data).
  Er wordt geen (kritische) IT dienstverlening aan derden verleend.
  Er vinden geen activiteiten plaats in, of er worden inkomsten gegenereerd, uit de VS en/of Canada.
  Er zijn geen schades (geweest) welke onder deze polis verzekerd zouden zijn.
  Akkoord: janee

  Gewenste verzekerde limiet (per aanspraak en per jaar):
  100.000250.000500.0001.000.0002.000.0003.000.000