Offerte Vereniging van Eigenaren

Let op: Vul zoveel mogelijk velden in! Wij hebben deze informatie nodig om een accurate offerte af te kunnen geven.
U krijgt zo snel mogelijk een reactie, uiterlijk binnen 5 werkdagen.

Gegevens aanvrager:
Naam Vereniging van Eigenaren:

Postadres:
Risico-adres:
Informatie gebouw:

alleen woonappartementennaast woonappartementen ook bedrijfslocaties

Indien van toepassing:

Aanvraag offerte van:
Brand, inclusief glas woonappartementen
Glas bedrijven
Eigenaarsbelang
Aansprakelijkheid
Bestuurdersaansprakelijkheid
Rechtsbijstand

Te verzekeren herbouwwaarde:
Huidig bedrag herbouwwaarde (op huidige polis):

Taxatiebedrag:

Vastgesteld door taxatiebureau:

Vaststellingsdatum:

Is er een externe VvE-beheerder, zo ja, wie?

Vragen alleen voor nieuwbouw:
Extra informatie is te vinden op (bijv. website):

Projectontwikkelaar:

Indicatie herbouwwaarde:

Te verwachten opleveringsdatum:

Aanvrager:

Relatie tot VvE (bijv. bestuurder, bewoner)