Schademelding

    Wij verzoeken u deze schademelding zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij kunnen starten met de schadebehandeling (bijvoorbeeld het inschakelen van de schade-expert).

    Let op: U moet altijd ook het volledig ingevulde schade-aangifte-formulier naar ons kantoor zenden (dit kan per e-mail). Zonder dit schadeformulier kunnen wij de schade niet verhalen en kan er niet uitbetaald worden!