Personeel

Verzuimverzekering

Employee Benefits
Employee Benefits is een hot item. De secundaire arbeidsvoorwaarden blijken voor personeel steeds zwaarder te wegen in de beoordeling van een werkgever. Daaronder valt het pensioen, WIA-gat dichting, een collectieve ziektekostenverzekering, een collectieve ongevallenverzekering, kortom alles wat goede arbeidsvoorwaarden bewerkstelligt.

Arbo
Sinds 5 oktober 2006 is de website arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid online. Hier vindt u informatie over de aanpak van arbeidsomstandigheden. Een effectiever arbobeleid moet leiden tot een verbetering van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De aanpak krijgt onder meer vorm in het Programma Versterking Arbeidsveiligheid en de herziene Arbowet. Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden.